ข้อมูล eBook

ชื่อ: เหตุแห่งเสน่หา

หมวดหลัก: วรรณกรรมไทย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เหตุแห่งเสน่หา เป็นนิยายที่มีเสียง มีสำเนียง มีทำนองดุจเสียงของน้ำตก ที่ตกกระทบโตรกธารในระดับชั้นที่ต่างกัน ทั้งยังเลอล้ำด้วยวรรณศิลป์ สมบูรณ์ไปด้วยลักษณะที่ มีเหลี่ยม มีคมของตัวละคร งามไปด้วยฉากที่ไม่ได้นั่งเทียนเขียน มีความเป็นมาเป็นไป มีเนื้อเรื่องที่สะทกสะเทือนใจ ทำให้คุณเข้าใจลึกซึ้งถึงความงามของชีวิต เห็นพละกำลังของหัวใจที่เด็ดเดี่ยวหลายดวง และเหนืออื่นใดคุณจะแจ่มแจ้งว่า ความจริงนั้นสวมชุดนางฟ้าและยมบาลได้พร้อมๆกัน