ข้อมูล eBook

ชื่อ: Dryad ไทรสังหาร

หมวดหลัก: วรรณกรรมไทย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เมื่อต้นไทรที่เคยให้ความร่มเย็นกลับล่าสังหารอย่างเลือดเย็น จะอยู่หรือตาย