ข้อมูล eBook

ชื่อ: ในดินแดนวิชาธรและเรื่องสั้นอื่นๆ

หมวดหลัก: 800 วรรณคดี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวม 9 เรื่องสั้นไม่ซ้ำแบบ ของ "อติภพ ภัทรเดชไพศาล" กับสารพันเรื่องราวที่ทั้งชวนอ่าน ชวนคิด ซับซ้อน สนุกสนาน และชวนติดตาม ผู้ที่ชอบผลงานของ "อติภพ ภัทรเดชไพศาล" ไม่ควรพลาดหนังสือหนังสือเล่มนี้