ข้อมูล eBook

ชื่อ: เกมเล่ห์เสน่หา

หมวดหลัก: วรรณกรรมไทย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ความรักผลักดันให้คนเราทำในสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะทำได้ ขณะเดียวกันก็มีอานุภาพที่สามารถทำลายบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เคยคาดคิดว่าจีสิ่งใดทำได้เช่นกัน