ข้อมูล eBook

ชื่อ: สัญญารักในรอยทราย

หมวดหลัก: วรรณกรรมไทย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

(โรมานซ์สวีต) “ก็เอาสิคริสติน ยิงมาเลย แต่อย่าคิดว่านังนี่จะรอด นัดต่อนัด หัวใจต่อหัวใจ อยากจะลองดูไหมว่าหัวใจของฉันหรือหัวใจของมันที่จะแตกสลายด้วยคมกระสุนของเราก่อนกัน“ ฟาร่าห์ร้องขู่ พลางเลื่อนปืนลงจ่อตรงหัวใจมินทราภา
“...อย่านะ...ฟาร่าห์...”