ข้อมูล eBook

ชื่อ: CHUBU Japan

ผู้แต่ง: กองบรรณาธิการ

สำนักพิมพ์: อทิตตา พับลิเคชั่น

หมวดหลัก: 910 ภูมิศาสตร์ และการท่องเที่ยว

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

กำแพงหิมะสูงบน 'เส้นทางเทือกเขาแอลป์' แห่งญี่ปุ่น ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้มาชื่นชมความน่าอัศจรรย์ของธรรมชาติไม่ขาดสาย ยามเมื่อดอกซากุระเบ่งบาน ท่ามกลางสีชมพูและขาว คือ เหล่าปราสาทแห่งอดีตกาลที่ยังคงตั้งโดดเด่นน่าเกรงขาม พร้อมบอกเล่าประวัติศาสตร์แก่ผู้มาเยี่ยมเยือนเสมอ