ข้อมูล eBook

ชื่อ: เมื่อหัวใจร่ำร้องให้ "ปั่น" = Ride the bike

ผู้แต่ง: สุรกิจ จิรทรัพย์สกุล

หมวดหลัก: 790 นันทนาการ ศิลปะการแสดง

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือที่รวบรวมข้อมูลสำหรับการขี่จักรยานที่ให้ข้อมูลครบถ้วน ตั้งแต่การเลือกจักรยาน การขี่ การดูแล และแนะนำสถานที่ที่เหมาะสมกับการขี่