ข้อมูล eBook

ชื่อ: ชื่นชมสถาปัตย์วัดในหลวงพระบาง ชุด "อาเซียน" ในมิติประวัติศาสตร์

สำนักพิมพ์: วิริยะธุรกิจ

หมวดหลัก: อาเซียน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เรียนรู้เพื่อนบ้านผ่านงานศิลปะและสถาปัตยกรรมของ 33 วัดสำคัญในเมืองหลวงพระบาง เมืองมรดกโลกริมแม่น้ำโขง อดีตราชธานีอันรุ่งเรืองแห่งราชอาณาจักรล้านช้าง ซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างไทย-ลาว