ข้อมูล eBook

ชื่อ: Raw Food" มหัศจรรย์อาหารพลังชีวิต

สำนักพิมพ์: พีเพิลมีเดีย

หมวดหลัก: 640 การจัดการบ้านเรือนและครอบครัว

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"การกินแบบรอว์ฟู้ดมีความสำคัญอย่างไร และจำเป็นต่อสุขภาพอย่างไร หนังสือ เล่มนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับวิธิการกิน และแหล่งวัตถุดิบ พร้อมคำแนะนำสำหรับผู้ เริ่มต้นกินรอว์ฟู้ด แถมท้ายด้วย 20 เมนูรอว์ฟู้ดง่ายๆ แต่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ ที่จะช่วยเพิ่มพลังชีวิตได้อย่างอัศจรรย์
"