ข้อมูล eBook

ชื่อ: กวนอู (ฉบับการ์ตูน)

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: อนิเมะ+การ์ตูน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

พบกับวรรณกรรมจีนสามก๊ก ฉบับการ์ตูน โดยเล่มนี้ได้กล่าวถึงกวนอูเป็นตัวอย่างของมนุษย์ผู้มีความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในความภักดี กตัญญู จนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตก็มิยอมให้ความซื่อสัตย์ที่ถือปฏิบัติมาทั้งชีวิตต้องตายไปพร้อมกับเขา ทำให้เขาได้รับการเคารพนับถือจากคนทั่วไป อีกทั้งการศึกสงครามก็มีวิธีการรบและกลยุทธ์ที่ล้ำเลิศ นอกจากจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว ยังได้รับสาระความรู้ทางประวัติศาสตร์จีนที่สอดแทรกอยู่ในเนื้อเรื่องไปพร้อมๆ กันอีกด้วย