ข้อมูล eBook

ชื่อ: กลศาสตร์เครื่องกล (2101-2209)

ผู้แต่ง: อ.รัามจิตติ ฤทธิศร

สำนักพิมพ์: วังอักษร

หมวดหลัก: 530 ฟิสิกส์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา