ข้อมูล eBook

ชื่อ: Mind Map พูดเกาหลี แบบเน้นๆ

หมวดหลัก: 495.7 ภาษาเกาหลี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวมบทสนทนาเกาหลีที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน อ่านง่าย ไม่เครียดด้วย Mind Map และภาพน่ารักๆ พร้อมคำศัพท์ท้ายบทจดจำง่าย นำไปใช้ได้จริง