ข้อมูล eBook

ชื่อ: ปลาพื้นบ้านของไทย

ผู้แต่ง: สัมฤทธิ์ พุ่มสุวรรณ

สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์

หมวดหลัก: 590 สัตว์ สัตววิทยา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวบรวมปลา 30 ชนิด ทั้งที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคยอธิบายอย่างละเอียด ทั้งชื่อสามัญ ฃื่อวิทยาศาสตร์ รูปร่าง ลักษณะ นิสัย การขยายพันธุ์ และความเกี่ยวข้องของปลากับวิถีชีวิตของสังคมชนบทไทย