ข้อมูล eBook

ชื่อ: ฃวดฅนอยู่หนใด

ผู้แต่ง: ชัยกร หาญไฟฟ้า

สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์

หมวดหลัก: วรรณกรรมเยาวชน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เกิดเรื่องใหญ!เมื่อฃอฃวดกับฅอฅนหายตัวไปจากโลกอักขราพิภพ เหล่าพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ต้องเรียกประชุมด่วน เพื่อส่งคณะผู้กล้าออกตามหาเพื่อนผู้สาบสูญ (ชนะเลิศประเภทนวนิยาย รางวัลแว่นแก้ว ปี 2552)