ข้อมูล eBook

ชื่อ: ชีวิตศิษย์วัด

ผู้แต่ง: นุกูล ตันริยงค์

สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์

หมวดหลัก: วรรณกรรมเยาวชน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เรียนรู้ชีวิตเด็กวัดสมัย 50 ปีก่อน วัดที่มีโรงเรียนราษฎร์ของวัดเป็นแห่งแรกของประเทศ ชีวิตความเป็นอยู่ของลูกศิษย์จะแตกต่างจากศิษย์วัดทั่วไปอย่างไร ไปหาคำตอบกัน (ชมเชยประเภทสารคดี รางวัลแว่นแก้ว ปี 2553)