ข้อมูล eBook

ชื่อ: ศิลปินวัยใส

ผู้แต่ง: พรายแพรว

สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์

หมวดหลัก: 780 ดนตรี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ให้ความรู้ด้านดนตรี พร้อมสะท้อนสภาพสังคมของครอบครัวชนชั้นกลางในเมือง ผ่านความผูกพันของตัวละคร (ชนะเลิศประเภทสารคดี รางวัลแว่นแก้ว ปี 2546)