ข้อมูล eBook

ชื่อ: สักคู่กับคุณครูโหล

ผู้แต่ง: ดาวสอง

สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์

หมวดหลัก: วรรณกรรมเยาวชน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ต้นสักทองคู่หนึ่งที่อยุ่คู่โรเงรียนมานานแสนนานกำลังจะถูกโค่น เด้กนักเรียนจึงรวมตัวกันประท้วงผู้อำนวยการเป็นครั้งแรก เพื่อปกป้องต้นไม้พูดได้ ที่ไม่ใช่เพียงแต่ให้ร่มเงา แต่ยังเป็นต้นไม้ที่คุณครูโลห ผู้เป็นที่เคารพรักของพวกเขาหวงแหนไว้อีกด้วย ท้ายที่สุดแล้ว ความรักระหว่างครูกับศิษย์ และความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติ ก็ช่วยให้พวกเขาก้าวผ่านปัยหาและเรื่องราววุ่นวายทั้งหมดไปได้