ข้อมูล eBook

ชื่อ: อยากให้เรื่องนี้ไม่มีโชคร้าย เล่ม 12 ตอน หายนะก่อนปิดฉาก

ผู้แต่ง: Lemony Snicket เขียน อาริตา พงศ์ธรานนท์ แปล

สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์

หมวดหลัก: วรรณกรรมเยาวชน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

บางทีสิ่งก่อนสุดท้ายที่คุณอยากอ่านในชีวิตนี้คงได้แก่ ปืน ฉมวก ห้องอาบแดดบนหลังคา อักษรย่อลึกลับสองตัว แฝดสามที่แยกไม่ออก คนร้ายชื่อกระฉ่อน และแกงที่ไม่น่ากิน สิ่งก่อนสุดท้ายคือสิ่งแรกที่ควรจะหลีกเลี่ยง ดังนั้นจึงขอแนะนำว่า คุณควรจะวางหนังสือเล่มก่อนสุดท้ายนี้ลงเป็นอันดับแรก และในที่สุดก็ควรจะหาหนังสืออื่นมาอ่านแทน อย่างเช่นหนังสือเล่มก่อนสุดท้ายในชุดอื่น หรือหนังสือชุดที่มีเรื่องก่อนสุดท้ายอย่างอื่น เพื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะได้ไม่เป็นหนังสือเล่มก่อนสุดท้ายที่จะกลายเป็นหนังสือเล่มสุดท้ายของคุณ