ข้อมูล eBook

ชื่อ: ศิษย์รักเชอร์ล็อก โฮมส์   

ผู้แต่ง: Laurie R.King เขียนฃ สุมาลี แปล

สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์

หมวดหลัก: วรรณกรรมแปล

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ศิษย์รักเชอร์ล็อก โฮมส์