ข้อมูล eBook

ชื่อ: ตะล็อกก๊อกแก๊ก

ผู้แต่ง: อินทรายุธ เทพคุณ และพาณี อิทธิบำรุงรักษ์

สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์

หมวดหลัก: วรรณกรรมเยาวชน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนูโนรีขี้สงสัยอยากรู้ว่ากระดูกคืออะไร อยู่ที่ไหน เธอจึงเดินทางค้นหาคำตอบ มาร่วมเดินทางค้นหาความรู้เรื่องกระดูกไปพร้อม ๆ กับโนรีกันนะ