ข้อมูล eBook

ชื่อ: หนูน้อยพูดจีนกลาง

ผู้แต่ง: ณิชา สินธทียากร

สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์

หมวดหลัก: 495.1 ภาษาจีน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เสริมทักษะการพูดภาษาจีนกลางสำหรับเด็ก ที่เน้นการออกเสียงด้วยระบบสัทอักษรพินอิน ผ่านเรื่องราวใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน เรียนรู้คำศัพท์และวลีง่าย ๆ ไปจนถึงการฝึกเรียงประโยค พร้อมซึมซับหลักไวยากรณ์จีนได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วยภาพประกอบน่ารักสดใส ก่อให้เกิดจินตนาการ