ข้อมูล eBook

ชื่อ: ติมอร์-เลสเต = The Asean Way

ผู้แต่ง: สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์

สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์

หมวดหลัก: อาเซียน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

พาทุกคนไปพบกับทุกเรื่องราวของประเทศติมอร์-เลสเต ทั้งข้อมูลทั่วไป วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ นิทานพื้นบ้าน คำศัพท์และบทสนทนาภาษาเตตุม และกิจกรรมแสนสนุก ที่จะทำให้รู้จักและเข้าใจประเทศติมอร์-เลสเตได้ดียิ่งขึ้น เมื่อรู้จักเพื่อนบ้านดีแล้วก็จะก้าวเดิน ไปกับประชาคมอาเซียนได้อย่างรู้เท่าทัน