ข้อมูล eBook

ชื่อ: การแต่งกายสมัยไทยมุง-สมัยธนบุรี

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: 390 ขนบธรรมเนียม ประเพณี คติชนวิทยา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือการแต่งกายสมัยไทยมุง-สมัยธนบุรี เล่มนี้ได้รวบรวมวิวัฒนาการการแต่งกายไว้หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่สมัยไทยมุง สมัยอ้ายลาว สมัยน่านเจ้า สมัยทวารวดี สมัยศรีวิชัย สมัยลพบุรี สมัยเชียงแสน สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และสมัยธนบุรี เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ทราบถึงความงามของผ้าไทยในแต่ละสมัย ด้วยวิธีการเสนอแบบรูปภาพพร้อมคำอธิบาย ซึ่งเข้าใจง่าย ชวนติดตาม