ข้อมูล eBook

ชื่อ: กาลครั้งหนึ่ง เมืองไทย พ่อขุนราม

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: วรรณกรรมเยาวชน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

กาลครั้งหนึ่ง...เมืองไทย ไม่ได้เล่าประวัติศาสตร์ในรูปแบบของแบบเรียนสำหรับเด็กประถมที่จะต้องจดจำตัวเลข ปี พ.ศ. หรือเหตุการณ์อะไรต่างๆ มากมาย แต่เราจะเล่าภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ร้อยเรียงกันไปในรูปแบบนิทานที่อิงความจริงทางประวัติศาสตร์ เพื่อมิให้ผิดเพี้ยน ซึ่งเด็กๆ จะมีความเพลิดเพลิน และซึมซับเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างง่ายดายโดยไม่รู้ตัว ข้อคิดและคติสอนใจ : - ความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว ความเป็นผู้นำ - ความมีทศพิธราชธรรมในการปกครอง - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของประเทศ