ข้อมูล eBook

ชื่อ: กาลครั้งหนึ่ง...เมืองไทย บางระจัน

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: วรรณกรรมเยาวชน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

วีรชนผู้กล้าหาญ ร่วมกันต่อต้านข้าศึก จนกองทัพพม่าแตกพ่ายไปถึงเจ็ดครั้ง เมื่อข้าศึกบุกเข้ามารุกราน ๑๑ ชาวบ้านผู้กล้าหาญ นายแท่น นายดอก นายอิน นายเมือง ขุนสรรค์ พันเรือง นายทองแสงใหญ่ นายโชติ นางทองเหม็นถือขวานขี่ควาย นายจันทร์หนวดเขี้ยว และนายทองแก้ว ได้นิมนต์พระอาจารย์โชติ เกจิอาจารย์มาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ รวมใจกันตั้งค่ายล้อมหมู่บ้านบางระจัน จัดกำลังคนเฝ้าระวัง หวังต่อต้านกองทัพพม่ามิให้ตีฝ่าด่านเข้ามาได้ ด้วยกำลังคนอันน้อยนิด แต่ทว่า… มีความสามัคคี ร่วมใจกันต่อตีข้าศึกจนแตกพ่ายกลับไปถึงเจ็ดครั้ง และนี่คือ วีรกรรมอันหาญกล้าของชาวบ้าน บางระจัน