ข้อมูล eBook

ชื่อ: กาลครั้งหนึ่ง...เมืองไทย พันท้ายนรสิงห์

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: วรรณกรรมเยาวชน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

พันท้ายนรสิงห์ นายท้ายเรือผู้รักษาผู้รักษากฎระเบียบด้วยชีวิต นายสิงห์นักมวยผู้เก่งกล้า แห่งแขวงวิเศษไชยชาญ อาจหาญต่อกรกับนายเดื่อนักมวยเมืองกรุงที่ฉกาจฉกรรจ์ ครั้นความลับถูกเปิดเผยเมื่อพระเจ้าเสือคือผู้ปลอมตัวมา มีราชโองการให้นายสิงห์เข้ารับราชการแต่งตั้งให้เป็น "พันท้ายนรสิงห์" ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์และเคร่งครัดต่อกฎระเบียบ แต่ทว่า… พันท้ายนรสิงห์กระทำผิดกฎมณเฑียรบาลโทษประหารถึงชีวิต พระเจ้าเสือจะตัดสินพระทัยเช่นไร…? ร่วมสัมผัสตำนานวีรบุรุษผู้ซื่อสัตย์ เคร่งครัดต่อหน้าที่ เหนือสิ่งอื่นใด แม้ชีวิตก็ไม่เสียดาย ณ บัดนี้