ข้อมูล eBook

ชื่อ: ก้าวไปด้วยกัณฑ์

ผู้แต่ง: สัจภูมิ ละออ

สำนักพิมพ์: สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย

หมวดหลัก: 200 ศาสนา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือที่รวบรวมธรรมะของพระสงฆ์นักปฏิบัติธรรม 9 รูปที่พุทธศาสนิกชนทุกท่านรู้กันและเสื่อมใส นำมาถ่ายทอดในรูปแบบที่อ่านเข้าใจง่าย ให้ทั้งความเพลิดเพลิน และยังช่วยเตือน "สติ" ในแต่บรรทัดที่ได้สัมผัส สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี