ข้อมูล eBook

ชื่อ: คนเก่งเรียน

ผู้แต่ง: ยุดา รักไทย, ปานจิตต์ โกญจนาวรรณ

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: 370 การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"หนังสือ “คนเก่งเรียน” เล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งของคำตอบ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนทั้งหลาย มีวิธีการเรียนอย่างชาญฉลาด และสามารถประสบความสำเร็จ ในการเรียนได้ไม่ยากนัก "