ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือนักเดินทางเยอรมนี

สำนักพิมพ์: อทิตตา พับลิเคชั่น

หมวดหลัก: 910 ภูมิศาสตร์ และการท่องเที่ยว

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"เยอรมนี" เปิดประตูสู่ประเทศเยอรมนี เตรียมตัวให้พร้อมก่อนสัมผัสดินแดนแห่งนิทานก่อนนอนที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายประวัติศาสตร์และต้นกำเนิดของเบียร์คลาสิก ขาหมูเลิศรส เจาะลึกรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมด้วยอัพเดตการเดินทางและค่าเข้าชม