ข้อมูล eBook

ชื่อ: จานอร่อยจากปู่ย่า สูตรโบราณ ๑๐๐ ปี

สำนักพิมพ์: วิริยะธุรกิจ

หมวดหลัก: 610 แพทยศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวม 60 สูตรอาหารโบราณและหากินได้ยากจาก 15 ตระกูลเก่าแก่ ที่สืบทอดการทำตามแบบดั้งเดิม มีทั้งอาหารไทย อาหารจีน พร้อมเรื่องราวจากการค้นคว้าของผู้เขียนและการสัมภาษณ์เจ้าของสูตรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารรวมถึงวิถีชีวิตของคนไทยสมัยก่อนอย่างน่าสนใจ