ข้อมูล eBook

ชื่อ: ตั๋งโต๊ะ (ฉบับการ์ตูน)

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: วรรณกรรมเยาวชน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เมื่อครั้งปลายรัชสมัยจักรพรรดิเลนเต้ แผ่นดินเกิดความวุ่นวายจากเหล่าสิบขันทีชั่ว นายพลโฮจิ๋นผู้คุมอำนาจทางการทหารอยู่ในมือก็มิอาจกำจัดสิบขันทีได้ ดังนั้นต่อมาเมื่อสิ้นแผ่นดินเลนเต้ ภาวะการณ์ในแผ่นดินก็วิกฤติขึ้นเรื่อยๆ โฮจิ๋นเรียกองทัพตั๋งโต๊ะให้เข้ามาจัดการความวุ่นวายภายใน เป็นเหตุให้เกิดความเดือนร้อนไปทุกหย่อมหญ้า ตั๋งโต๊ะตั้งตัวเป็นใหญ่ในแผ่นดินเสียเองด้วยการเปลี่ยนตัวกษัตริย์ สั่งย้ายเมืองหลวง เข่นฆ่าขุนนางและราษฎร์ราวผักปลา จนไม่มีใครกล้าต่อกร กรรมชั่วที่ตั้งโต๊ะก่อขึ้น ท้ายที่สุดสวรรค์เบื้องบนจะลงโทษอย่างไร ติดตามพร้อมกันได้แล้ว ในรูปการ์ตูนสวยงามชวนติดตามตลอดทั้งเล่ม