ข้อมูล eBook

ชื่อ: ติวเข้ม ม.6 สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

ผู้แต่ง: กองบรรณาธิการ

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: คู่มือเตรียมสอบ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวบรวมเนื้อหาอย่างกระชับ แต่เข้มข้นไปด้วยความรู้ มีตัวอย่างสนทนา มีแบบทดสอบก่อนและหลังศึกษา ฯลฯ เพื่อเป็นแนวทางการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องเสียเงินไปเรียนพิเศษศึกษาและฝึกฝนด้วยตนเองได้ง่ายๆ ที่บ้าน