ข้อมูล eBook

ชื่อ: ถ่ายภาพ Portrait อย่างไร ให้สวย

ผู้แต่ง: ชัยณรงค์  แก้วเกิด

หมวดหลัก: 770 การถ่ายภาพ และศิลปะคอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

การถ่ายภาพ Portrait นั้นไม่ยาก อยู่ที่ผู้อ่านสามารถควบคุมกล้อง เข้าใจการจัดองค์ประกอบภาพ การควบคุมแสง และท่าทางของตัวแบบ เพียงเท่านี้ผู้อ่านก็จะสามารถถ่ายภาพ Portrait ออกมาได้อย่างสวยงาม ซึ่งหนังสือเล่มนี้มีเทคนิคและ Workshop เบาๆ อ่านสบายๆ อุ่นใจเมื่อไปออกทริปทุกครั้ง