ข้อมูล eBook

ชื่อ: ดิรัจฉานวิชา : มีจริง พึ่งได้ แต่ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์

ผู้แต่ง: ทวีศักดิ์ ใครบุตร

สำนักพิมพ์: กรีนปัญญาญาณ

หมวดหลัก: 130 จิตวิทยานามธรรม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"ดิรัจฉานวิชา : มีจริง พึ่งได้ แต่ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่จะทำให้คุณรู้ว่า เรื่องของไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ ภูตผีวิญญาณ เวทมนตร์คาถา เครื่องรางของขลัง การสะเดาะเคราะห์ ตลอดจนการบนบานและแก้บนต่างๆ นั้นเป็น "สิ่งที่มีอยู่จริง" และ "เป็นที่พึ่งได้จริง" แต่ไม่ใช่หนทางที่จะช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริง
"ดิรัจฉานวิชา" ทำให้คนอ่อนแอ ขาดเหตุผล พึ่งคนอื่น ตรงข้ามกับ "ธรรมะ" ที่ทำให้คนเข้มแข็ง มีเหตุผล พึ่งตนเอง บางคนไหว้ภูเขา บางคนไหว้แม่น้ำ บางคนไหว้ภูตผีเทวดา เจ้าป่าเจ้าเขา ไม่ผิดที่เราจะยึดเอาสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งทางใจ ตราบใดที่มันเป็นแค่ "ความอ่อนแอ" หรือ "ความหลงลืม" ชั่วครู่ชั่วยาม ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันทีเมื่อเราตระหนักรู้ถึง "สติปัญญา" และ "ความเข้มแข็ง" ที่ค้นพบในตัวเอง