ข้อมูล eBook

ชื่อ: 50 เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทย

หมวดหลัก: วรรณกรรมเยาวชน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

รวมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยรัฐโบราณจนถึงช่วงสมัยที่เรียกว่าประเทศไทย ครบถ้วนทั้งด้านประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง สังคม ศิลปวัฒนธรรม สะท้อนภาพรวมช่วงเวลาสำคัญของประเทศไทยที่ผ่านมา