ข้อมูล eBook

ชื่อ: กรุงเทพฯ น่ารู้ ตอนวัดและวัง

หมวดหลัก: วรรณกรรมเยาวชน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ทัวร์วัดที่มีประวัติความเป็นมายาวนานถึงสมัยอยุธยานู้นเลย ตื่นเต้นสุดๆ กับ "วัดร้างอารามลับ" ที่ยังหลบซ่อนตัวอยู่ในกรุงเทพฯ และเด็กๆ ยังได้ไปตามค้นหา "วังที่ถูกลืม" ว่าปัจจุบันกลายเป็นอะไรไปบ้างแล้ว