ข้อมูล eBook

ชื่อ: สรุปเข้ม 9 วิชาสามัญ เคมี + แนวข้อสอบเสมือนจริง

หมวดหลัก:

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สรุปเข้มเนื้อหาวิชาเคมี ม.4, ม.5 และ ม.6 อย่างครบถ้วน แนวข้อสอบเสมือนจริงที่ออกสอบบ่อย พร้อมเฉลยอย่างละเอียดเพื่อเตรียมความพร้อมสอบ 9 วิชาสามัญโดยเฉพาะ