ข้อมูล eBook

ชื่อ: Shortcut Grammar เก่งไวยากรณ์ทันใจ

หมวดหลัก: 420 ภาษาอังกฤษ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวบรวมไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน การเรียน และการสอบ โดยสรุปเนื้อหาอย่างครบถ้วน สอนเทคนิคการจำอย่างรวดเร็วพร้อมตัวอย่างการใช้ เข้าใจได้ง่ายด้วยรูปภาพประกอบน่ารัก ตาราง และแผนภาพ อ่านสนุก เก่งได้ทันใจ