ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือเรียนไวยากรณ์ญี่ปุ่นเบื้องต้น ฉบับสมบูรณ์

หมวดหลัก: 495.6 ภาษาญี่ปุ่น

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวบรวมไวยากรณ์ที่สำคัญต่อการเรียนและการสอบภาษาญี่ปุ่น เข้าใจง่าย จดจำได้เร็ว ด้วยโครงสร้างประโยคที่ต้องรู้ ตัวอย่างการใช้จริง คำศัพท์น่ารู้ แบบฝึกหัดท้ายบท แนวข้อสอบพร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียด