ข้อมูล eBook

ชื่อ: Business Coding โปรแกรมเงินล้านในโลกออนไลน์

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: 003-6 คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"แนะแนวทางการทำเงิน
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเจ้าของธุรกิจ
ชี้มุมมองการบริการทั้งงานและคน
ให้ทำงานตรงเป้าหมายสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ด้วยโปรแกรมการบริหารจัดการ
ที่เป็นเสมือนผู้ช่วยสำหรับธุรกิจของตนเอง
"