ข้อมูล eBook

ชื่อ: Q ที่คุณควรมี

ผู้แต่ง: ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: 150-170 จิตวิทยา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ในโลกธุรกิจปัจจุบันที่นับวันจะยิ่งแข่งขันกันอย่างรุนแรงมากขึ้น ความฉลาดของคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง แล้วความฉลาดที่ว่านั้นได้แก่อะไรบ้าง ? หนังสือเล่มนี้จะให้คำตอบถึงสารพัด Q และความฉลาดที่คุณควรมี