ข้อมูล eBook

ชื่อ: ปริศนาคำทายอ่านไวคิดไว ชุดภาษาพาสนุก

สำนักพิมพ์: เบ็นพับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: วรรณกรรมเยาวชน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นำเสนอเกมภาษาปริศนาคำทายที่ใช้คำศัพท์พื้นฐานภาษาไทยมาผูกเป็นความสั้นๆที่มีคำคล้องจองให้ทายว่าคืออะไร ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะทางภาษาไปพร้อมๆกับทักษะการคิด  มีเฉลยท้ายเล่ม