ข้อมูล eBook

ชื่อ: ปริศนาคำทายเก่งอังกฤษคิดให้ไว

สำนักพิมพ์: เบ็นพับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: 420 ภาษาอังกฤษ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นำเสนอเกมภาษาปริศนาคำทายที่ใช้คำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ มาผูกเป็นประโยคสั้นๆด้วยไวยากรณ์ง่ายๆ และเป็นคำคล้องจองให้ทายว่าคืออะไร ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะทางภาษาไปพร้อมๆกับทักษะการคิด  มีเฉลยท้ายเล่ม