ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

เป็นหมอไม่ยาก อยากเป็นหมอ ต้องทำอย่างไร

หมวด : 610 แพทยศาสตร์
สำนักพิมพ์ : ยิปซีกรุ๊ป
ผู้แต่ง : อมรภัทร  รัตนาพันธุ์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : ถ้าอยากเป็นหมอ...ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง? น้องๆ คนไหน สนใจที่จะเรียนหมอ ต้องอ่านเล่มนี้เพราะเป็นคู่มือสู่การเตรียมตัวสอบเข้าเรียนคณะแพทยศาสตร์ของสถาบันต่างๆ ว่ามีกำหนดขั้นตอนอย่างไรบ้างและยังมีเทคนิคต่างๆ ให้น้องๆ ได้ศึกษาไว้ก่อนอีกด้วย มาเตรียมความพร้อมให้ตัวเองกันเถอะ!