ข้อมูล eBook

ชื่อ: มหัศจรรย์สมุนไพรจีน

หมวดหลัก: 610 แพทยศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวบรวมสมุนไพรจีนที่สำคัญและทรงคุณค่ากว่า 50 ชนิด ทั้งสมุนไพรจีนที่มีฤทธิ์ร้อน จนถึงสมุนไพรจีนที่มีฤทธิ์เย็น ตลอดจนสมุนไพรจีนเพื่อบำรุงสุขภาพและบำบัดโรค โดยในเล่มได้ให้ข้อมูล สรรพคุณ วิธีใช้ และข้อควรระวังในการใช้ไว้อย่างละเอียด เพื่อเป็นคู่มือให้คุณผู้อ่าน สามารถเลือกใช้สมุนไพรจีนได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังแนะนำ 12 เมนูอาหารจีนทำง่าย พร้อมทั้งรวมรวมรายชื่อร้านเครื่องยาจีน ให้คุณได้สะดวกในการติดต่อซื้อหาสมุนไพรจีนมาใช้อีกด้วย สำหรับผู้ที่รักสุขภาพทุกท่านไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้