ข้อมูล eBook

ชื่อ: เส้นทางชีวิตและการเรียนรู้ เล่ม 2  วิถีแห่งปัญญาและจิตวิญญาณ

ผู้แต่ง: สุรเกียรติ อาชานานุภาพ, รศ. น.พ.

สำนักพิมพ์: หมอชาวบ้าน

หมวดหลัก: 100 ปรัชญา จิตวิทยา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

พบกับบทความจากประสบการณ์ชีวิตอันหลากหลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหนทางสู่ความสุข ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย ให้ทั้งความเพลิดเพลิน และข้อคิดอันหลากหลาย ซึ่งคุณสามานำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี