ข้อมูล eBook

ชื่อ: Light&Landscape

สำนักพิมพ์: อทิตตา พับลิเคชั่น

หมวดหลัก: 770 การถ่ายภาพ และศิลปะคอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เรื่องราวการเดินทางของ 'ธราดล จิตมั่นชัยธรรม'ผู้หลงใหลในการถ่ายภาพและการเดินทาง ที่ต้องการบอกเล่าความประทับใจผ่านรูปภาพเกี่ยวกับสถานที่ทั้ง 100 แห่งซึ่งได้ไปเยือน ภายใต้ความสนใจส่วนตัวอย่าง "การถ่ายภาพภูมิทัศน์" และ "มิติแห่งแสง" ไม่่ว่าจะเป็นความตระการตาของมหาสถูปบุโรพุทโธที่ประเทศอินโดนีเซีย ฯลฯ