ข้อมูล eBook

ชื่อ: Super Easy พูดเกาหลี เก่งเองได้ อ่านง่ายสุดๆ ฉบับพกพา

หมวดหลัก: 495.7 ภาษาเกาหลี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวมประโยคพื้นฐานภาษาเกาหลีที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน แบ่งเป็นหมวดหมู่ สามารถพูดตามได้อย่างรวดเร็ว
ด้วยโครงสร้างประโยคคำถาม – คำตอบ พร้อมคำศัพท์ประกอบประโยคพื้นฐานที่สามารถนำไปสร้างประโยค
ที่แตกต่างกันได้มากกว่า 1,200 ประโยค สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งการท่องเที่ยว การทำงาน การเรียน และการสอบ