ข้อมูล eBook

ชื่อ: คมปัญญา ปรัชญาจีนสอนให้เป็นมังกร พิมพ์ครั้งที่ 3

หมวดหลัก: 100 ปรัชญา จิตวิทยา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สำนักพิมพ์  :  Happy Book  ราคาปก  :  225  บาท 
หลักปรัชญาแห่งชาวจีนนั้นดำรงอยู่มาอย่างเนิ่นนาน ทุกยุคทุกสมัยต่างถูกนำมาใช้ด้วยจุดประสงค์ต่างๆ กันไป
บ้างก็นำไปสร้างประเทศ ทำการรบ ใช้ดำเนินชีวิต เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ทำให้เห็นได้ว่าปรัชญาจีนนั้นเป็นคำสอนที่ไม่ตายตัวไปเสียทีเดียว
สามารถปรับเปลี่ยนนำไปใช้ได้หลายสถานการณ์ ขึ้นอยู่ที่ว่าผู้ใช้นั้นจะมีความสามารถนำไปพลิกแพลงมากน้อยเพียงใดจนมาถึงยุคปัจจุบันนี้
หลักปรัชญาจีนก็ยังไม่เคยลืมเลือนไปจากความทรงจำาของชาวโลก แต่กลับเป็นที่รู้จักกว้างขวางกว่าเดิมด้วยซ้ำ 
ซึ่งแต่เดิมนั้นหลักปรัชญาอาจจะใช้เฉพาะในดินแดนมังกร แว่นแคว้นที่อยู่ใกล้เคียงหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้น
แต่ทุกวันนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปให้ชาวโลกทั่วทุกมุมโลกได้ลิ้มรสศาสตร์แห่งปัญญานี้กันโดยทั่วหน้าด้วยความนิยมดังกล่าวย่อมเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นแล้วว่า
ปรัชญาจีนเหล่านั้นสามารถที่จะนำาไปใช้ได้จริงและใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง ซึ่งบุคคลสำคัญหลายท่านในประวัติศาสตร์จีนต่างก็ใช้เป็นเข็มทิศนำพาชีวิต
ไปสู่เส้นทางแห่งความสำาเร็จมาด้วยกันทั้งนั้น 
ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com