ข้อมูล eBook

ชื่อ: พูดเกาหลีทันใจ พิชิตได้ทุกสถานการณ์

หมวดหลัก: 495.7 ภาษาเกาหลี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวบรวมประโยคและคำศัพท์ภาษาเกาหลีสำหรับการสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวันจากหลากหลายสถานการณ์ มีตัวอย่างการใช้จริงและคำศัพท์แยกหมวดหมู่ท้ายเล่ม เนื้อหาอ่านง่าย พร้อมภาพประกอบน่ารักๆ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่อยากเรียนเกาหลีด้วยตัวเอง